Healthy Skin serum żel z naturalnym śluzem ślimaka 50 ml

  • szt.
  • 160,00 zł

Koszt wysyłki na terenie kraju

Metoda do 400 zł
Kurier 15 zł
Paczkomat 15 zł

Gratis - zamówienie powyżej 400 zł

UWAGA: Produkty Indigo wysyłamy tylko na terenie kraju.

Serum żel ze ślu­zem śli­ma­ka i kw. hia­lu­ro­no­wym Healthy Skin prze­zna­czo­ne jest do każ­de­go ro­dza­ju skóry. Dzię­ki od­po­wied­nie­mu ze­sta­wie­niu skład­ni­ków na­tu­ral­nych wy­stę­pu­ją­cych w ślu­zie (m.in. alan­to­ina, kw. gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) serum do­sko­na­le pie­lę­gnu­je oraz szyb­ko re­ge­ne­ru­je skórę po roż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach, otar­ciach, świe­żych bli­znach po­opa­rze­nio­wych i za­ni­ko­wych (po­trą­dzi­ko­wych). Ba­da­nia kli­nicz­ne po­twier­dzi­ły rów­nież, że żel He­al­thy Skin sku­tecz­nie ła­go­dzi ob­ja­wy łusz­czy­cy, ato­po­we­go za­pa­le­nia skóry, egzem czy prze­su­szeń skór­nych. Co­dzien­ne sto­so­wa­nie serum wy­gła­dza skórę, po­pra­wia jej ko­lo­ryt, ela­stycz­ność i na­wil­że­nie.

Serum żel Healthy Skin :

-ponad 98% filtratu naturalnego śluzu ślimaka +0,2% kwasu hialuronowego,

-reguluje odnowę komórkową, działa przeciwzapalnie, przywraca fizjologiczny płaszcz hydrolipidowy skóry, zmniejsza TEWL (przeznaskórkową utratę wody)

Wykorzystanie:

-działanie przeciwstarzeniowe

-regeneracja uszkodzeń skóry różnego pochodzenia (m.in. poparzenia, otarcia, zadrapania)

-zmniejszenie, rozjaśnienie, uelastycznienie blizn, rozstępów,

-kojoąco-regenerujące działanie, pielęgnacja skóry: z trądzikiem, trądzikiem różowatym, łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, łojkotowym zapaleniem skóry,egzemą, przesuszeniami różnego stopnia.

 

Pojemność: 100 ml