Polityka prywatności

Mamy obowiązek Państwa poinformować że:

od 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. 

W związku z tym w tekście  poniżej znajdziesz  niezbędne informacje  dla Ciebie. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz  jakie masz związane z tym prawa.

Pozdrawiamy Zespół Esstetica!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z Państwa aktywnością w sklepie internetowym

pod adresem  www.sklep.esstetica.com.pl związaną z rejestracją konta, subskrypcją newslettera lub dokonanym  zakupem właściciel ww. sklepu   internetowego przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Michał Kuśnierek, który  prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa’’Esstetica’’ Michał Kuśnierek z siedzibą w Raciborzu, ul. Rybnicka 4a, 47-400 Racibórz, email: esstetica@esstetica.com.pl, tel.: 662171504.

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy Państwa poinformować  o rozporządzeniu.

 

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

 1. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 2. Posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),
 3. Wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
 4. Do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Do kategorii odbiorców danych  osobowych  należą:

-agenci handlowi, -operatorzy pocztowi,  -instytucje finansowe

-podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej,

-kurierzy,- podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

 

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 3. Żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Przenoszenia danych osobowych,
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.sklep.esstetica.com.pl
Zawsze można usunąć swoje dane z naszej bazy danych. Można tego dokonać wysyłając e-mail na adres : esstetica@esstetica.com.pl  tytułując wiadomość: "Usunięcie danych" .

Szanujemy prywatność naszych klientów, dlatego dane osobowe, które zostały podane przy zakupach lub rejestracji w naszym sklepie są należycie chronione oraz wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia i wszystkiego co z tym związane.

Aby zamówienie zostało zrealizowane, niezbędne jest wypełnienie formularza zamówień. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych (np.newsletter).

Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych osobowych swoich klientów firmom zewnętrznym. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.