Regulamin

 

 


 STRONY TRANSAKCJI

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym "ESSTETICA", zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego „ESSTETICA" jest właściciel Sklepu - firma F.H. „ESSTETICA" Michał Kuśnierek, ul. Rybnicka 4a, 47-400 Racibórz, NIP: 642-189-34-64

FAKTURY:

Od dnia 1 stycznia 2020 roku Klient w momencie składania zamówienia podejmuje decyzję, o tym, czy potrzebuje fakturę  czy paragon. Nie jest możliwe późniejsze wystawienie faktury na podstawie paragonu lub faktury z numerem NIP, tj. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku czy podatku od wartości dodanej.

Zamówienia powyżej 15 000 zł.  muszą być opłacane formą płatności przelew.  W innym przypadku takie zamówienia zostaną anulowane.

 

ZASADY OGÓLNE :

- Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.esstetica.com.pl

- Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia

- Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,z długą datą ważności oraz wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

- Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( zawierają wszelkie należne podatki)

- Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  - Zamówienia są przyjmowane  wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego  

- Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok

- Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe : dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail

- Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia

 • Do każdego zakupionego towaru wystawiany jest paragon, na  życzenie faktura Vat.
 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego "ESSTETICA" do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez klienta lub, jeśli klient wybrał opcję płatności przy odbiorze towaru, od momentu złożenia zamówienia.

 

DOSTAWY PRODUKTÓW I KOSZTY WYSYŁKI

 

 • Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym "ESSTETICA" realizowane są na terytorium Rezczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej po wcześniejszych ustaleniach kosztów wysyłki.
 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Nabywca zostanie o tym poinformowany.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem  kuriera DPD lub firmy InPost. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. 
 • Sposoby płatności :
 •    płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 •    płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
 •    płatność poprzez PayU
 •    płatność poprzez PayPal
     płatność kartą
 •  
 •    Rachunek sprzedawcy :
 •    Bank Millenium konto zł         68 1160 2202 0000 0000 4857 0584
 •    Bank Millenium konto walutowe Euro  31 1160 2202 0000 0002 4257 0862
 •    Kod BIC (Swift) BIGBPLPW    

 

KOSZTY WYSYŁEK ZA GRANICĘ

Ceny wysyłek zagranicznych obowiązujące w naszym sklepie są ustalone następująco z ograniczeniem co do wagi przesyłki:

-Przesyłki kurierskie Niemcy-MAX.31,50 kg

-Przesyłki kurierskie Wielka Brytania, Słowenia, Dania, Szwecja, Finlandia, Bułgaria, Ruminia, Węgry, Francja, Czechy,Belgia, Austria, Hiszpania, Luxemburg, Holandia, Portugalia- MAX 15 kg

-Przesyłki kurierskie Włochy- MAX 20 kg

 

REKLAMACJE, GWARANCJE I ZWROT TOWARU

-
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

- Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
- Przed odesłaniem produktu do reklamacji, prosimy o kontakt pod adresem esstetica@esstetica.com.pl lub pod numerem telefonu 32/415-06-09.
-Każdy wysyłany towar w ramach gwarancji musi zawierać kartę gwarancyjną, dokument zakupu lub jego kopię oraz  możliwie szczegółowo opisane wady produktu.

    -  Prosimy o sprawdzanie przesyłki pod kątem uszkodzeń w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka została uszkodzona należy sporządzić protokół szkody. Jest to podstawa do rozpatrzenia reklamacji.     
-
Zgodnie z ustawą dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami na odległość -od dnia 25 grudnia 2014r. każdy zakupiony produkt podlega zwrotowi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

- Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru wraz z wypełnionym oświadczeniem od umowy zawartej na odległość, na adres: F.H."Esstetica" Michał Kuśnierek, ul. Rybnicka 4a, 47-400 Racibórz. 
- Produkt należy zwrócić wraz z paragonem oraz gwarancją. Zwracany produkt musi być kompletny (dotyczy to również opakowania) i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku zakupu na fakturę należy dołączyć gwarancję oraz kopię faktury na podstawie której zostanie wystawiona faktura korygująca. Towar reklamowany zwracany jest na koszt klienta.

- Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

- W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta , sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.

- Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania towaru


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody klienta na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby sklepu. Nie są przekazywane do wiadomości osób trzecich. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

                                                           Regulamin promocji świątecznej INDIGO

 1. Organizator i czas trwania

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Świąteczna” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 (dalej: Indigo Nails) oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
 2. Promocja trwać będzie w okresie od 1 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (dalej: czas obowiązywania Promocji).

 

 1. Warunki Promocji

 

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie:
  1. w sklepie internetowym Indigo Nails;
  2. w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
  3. w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html;
  4. w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione w lit. c powyżej;
  5. u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych w lit. c powyżej.
 2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 3. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia w.w. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik otrzymał w ramach Promocji w gratisie, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji wyraża zgodę.

 

 • Zasady Promocji

 

 1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić następujące zestawy w kategoriach:
  1. 3 lakiery hybrydowe w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
  2. 3 produkty z grupy bazy i topy hybrydowe w pojemności 7ml w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
  3. 3 produkty z grupy bazy i topy hybrydowe w pojemności 13ml w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i

 

 1. 3 żele budujące w tej samej pojemości w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 2. 3 żele w pędzelku Gel Brush, Arte Brillante, Cat Eye w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 3. 3 żele kolorowe Nail Art w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 4. 3 żele Żele Paint i Sugar Effect w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 5. 3 żele Mousse Gel w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 6. 3 pyłki Smoke Powder, Efekt Syrenki, Efekt Holo w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 7. 3 pyłki Holo Manix w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 8. 3 pyłki Glammer w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 9. 3 pyłki Metal Manix w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 10. 3 pyłki Metal Manix Multi Chrom w cenie 2 (2+1 gratis) lub/i
 11. 3 pyłki Pixel Effect w cenie 2 (2+1 gratis).

 

 1. Promocja łączy się z produktami, o których mowa w pkt 1 lit. a-n, znajdującymi się w dziale OUTLET sklepu internetowego Indigo Nails.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami obowiązującymi w czasie trwania Promocji u któregokolwiek Organizatora.
 3. Produkty w ramach promocji łączą się w ramach tej samej kategorii (określonej w lit. a - n) oraz tej samej ceny.
 4. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może złożyć zamówienia w ramach promocji na łączną maksymalną kwotę 5000 zł brutto.
 5. Łączna cena sprzedaży będących przedmiotem Promocji zestawów, o których mowa w pkt 1 lit. a-o, zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy z produktów występujących na dowodzie sprzedaży.
 6. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

 

 1. Reklamacje i zwroty
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja Świąteczna" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 4. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.
 6. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu - zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji (3 sztuki). Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1.
 7. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stornie internetowej.
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

 

 

 

                                                               Promocja noworoczna   INDIGO

 

I. Organizator i czas trwania
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja noworoczna” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 (dalej: Indigo Nails) oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
2. Promocja trwać będzie w okresie od 11 stycznia 2019 roku do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji).
II. Warunki Promocji
1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie:
a) w sklepie internetowym Indigo Nails;
b) w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
c) w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html;
d) w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione w lit. c powyżej;
e) u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych w lit. c powyżej.
2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
3. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.
4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia w.w. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik otrzymał w ramach Promocji w gratisie, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji wyraża zgodę.
III. Zasady Promocji
1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić następujące produkty:
- 4 żele w pędzelku Gel Brush, Arte Brillante, Cat Eye w cenie 2 (2+2 gratis).
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami obowiązującymi w czasie trwania Promocji u któregokolwiek Organizatora.
3. Produkty w ramach promocji łączą się w ramach kategorii oraz tej samej ceny.
4. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może złożyć zamówienia w ramach promocji na łączną maksymalną kwotę 5.000 zł brutto.
5. Łączna cena sprzedaży będących przedmiotem Promocji produktów, zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy z produktów występujących na dowodzie sprzedaży.
6. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
IV. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja noworoczna" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.
5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu - zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji (4 sztuki). Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1.
V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej.
2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.